Thursday, April 17, 2008mutiara berharga habib umar Al'attas

· Habib Umar pernah berkata: "Perhatikan kebiasaan baik yang engkau inginkan, wafat dalam kebiasaan itu, karena itu tetaplah engkau dalam kebiasaan seperti itu, dan perhatikanlah kebiasaan buruk yang tidak engkau inginkan wafat dalam kebiasaan seperti itu, kerana itu jauhilah kebiasaan itu".

· Habib Umar berkata: "Jika engkau melihat seorang selalu berkelakuan baik, maka yakinlah engka orang itu teguh agamanya".

· Habib Umar berkata: "Sumber-sumber ilmu tidak akan berkurang sedikitpun dari generasi terkemudian, akan tetapi pada umumnya mereka datang dengan membawa wadah yang bocor, sehingga tidak memperoleh ilmu kecuali sedikit."

· Habib Umar berkata: "Sebagian orang yang datang dengan membawa benjana yang dapat mencukupinya dalam waktu sebulan, ada yang mencukupinya hanya 8 hari, ada juga yang mencukupinya sehari, tetapi ada juga yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya".

· Ketika beliau mendengar sabda Nabi S.A.W:

· "Seseorang adakalanya beramal kebajikan-kebajikan sampai antara ia dengan Syurga hanya tinggal sejengkal, tetapi dalam ketentuan Illahi, ia ditetapkan sebagai penghuni Neraka, sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan amal penghuni Neraka, sampai ia masuk ke dalam Neraka. Seseorang adakalanya beramal kejahatan-kejahatan sampai antara ia dengan Neraka hanya tinggal sejengkal, tetapi dalam ketetapan Illahi, ia ditetapkan sebagai calon penghuni Syurga, sampai ia masuk ke dalam Syurga".

· Komentar Habib Umar: "Seseorang yang selalu mengerjakan amal-amal ahli Syurga, kebanyakkannya akan masuk ke dalam Syurga, sebab perbuatan lahiriyah adalah lambang perbuatan batiniyah. Jika ia sampai masuk ke dalam neraka, maka hal itu jarang sekali. Hal itu seperti seorang yang jatuh dari tempat yang tidak terlalu tinggi, tentunya orang itu tidak akan berbahaya. Demikian pula seorang yang melakukan amal-amal penduduk neraka, kebanyakannya ia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi kalau ia masuk ke dalam Syurga, maka hal itu jarang terjadi sekali. Hal itu seperti seorang yang jatuh dari puncak gunung, kebanyakannya akan mati".

· Habib Umar berkata: "Seorang yang melakukan amal kebajikan tetapi ia suka makan yang diharamkan, maka ia seperti seorang yang mengambil air dengan tempayan yang datar, alias tidak akan memperoleh pahala sedikitpun".

· Habib Umar berkata: "Dulu di antara manusia, ada yang datang membawa pelitanya lengkap dengan minyak dan koreknya yakni dengan persiapan yang lengkap, sehingga gurunya dapat menyalakan. Tetapi kini, banyak di antara yang datang kepada gurunya tetapi mereka tidak membawa apapun gurunya dapat menyalakan".

· Habib Umar berkata: "Bersabar itu akibatnya adalah positif. Allah akan selalu memberi akibat positif bagi seorang yang bersabar. Alhamdulillah apa yang dikehendaki Allah pasti akan ditentukan, dan apa yang akan dilaksanakan Allah, maka akan terlaksana".


di petik dari alawiyyin homepage...

Sunday, April 6, 2008

Siapakah yang sebenarnya membawa nasab dan keturunan Rasulullah??

Adakah seorang wanita Ahlul Bait yang berkahwin dengan seorang Ahwal juga boleh meneruskan nasab dan keturunan Rasulullah kerana Fatimah Az-Zahra adalah pembawa nasab dan keturunan Rasulullah dan dia adalah seorang wanita??

Satu-satunya keturunan seorang perempuan yang diakui sebagai keturunan baginda Rasulullah saw cuma dari Fatimah Az-Zahra.

Rasulullah saw pernah bersabda "Allah Ta'ala telah menjadikan keturunan anbiya' (nabi-nabi) dari garis puteranya. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan keturunanku dari Fatimah."Status kedudukan Fatimah dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai 'sempalan' daging dari Rasulullah saw. Sehingga sama kedudukannya dengan kaum lelaki.

Kelebihan yang ada pada diri Fatimah Az-Zahra selain diangkat sama taraf dengan lelaki adalah beliau seorang wanita yang tidak pernah datang haid. Beliau juga seorang wanita yang tidak mengalami kedi (jenis lain dari haid yang keluar dari keringat). Orang yang tidak datang haid kecuali Fatimah biasanya tidak boleh melahirkan zuriat. Ini adalah perbezaan Fatimah dengan wanita-wanita lain. Dan ini memperlihatkan betapa tingginya taraf Fatimah berbanding wanita lain.

Jadi selain Fatimah iaitu seorang wanita, tidak ada lagi wanita yang membawa nasab dan keturunan Rasulullah. Seterusnya adalah lelaki yang membawa nasab dan keturunan Rasulullah. Mesti diketahui juga, setiap cucu tidak selalu menjadi pelanjut keturunan kerana palanjut keturunan selalunya di sahkan oleh lelaki. Jadi pembawa nasab dan keturunan adalah dari lelaki bukannya wanita selain Fatimah Az-Zahra.

Bagi mereka yang mempunyai garis keturunan ahlul bait sebelah ibu, anda juga adalah cucu kepada Rasulullah tetapi bukan penerus keturunan dan nasab Rasulullah.

March 03, 2008 in Artikel Ahlul Bait's | Permalink

;;

sedikit pehetahuan tentang manaqib habaib... seta ilmu2 yang boleh di cana bersama Nabi s.a.w.bersabda, “Yang terbaik diantara kamu sekalian ialah yang terbaik perlakuaannya terhadap ahlulbaiytku, setelah aku kembali kehazirat Allah.” (Hadis Sahih dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh al-Hakim, Abu Ya’la, Abu Nu’aim dan Addailamy